Иво Григоров

My feedback

 1. 37 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  BM Games Feedback  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Иво Григоров supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Иво Григоров commented  · 

  Аз смятам, че идеята отборите и пилотите да са с нереални имена. Най-добре сменете името на Ред Бул с тяхното истинско име. И направете редактирането на имената на отборите и пилотите безплатни.

Feedback and Knowledge Base